Pierwsze takie wydarzenie w formule on-line

UWAGA!

Nowy termin już wkrótce

Forum Zielona Autostrada

Poinformuj o nowym terminie

Aby poznać termin tego wyjątkowego wydarzenia proszę skorzystać z formularza rejestracji.

  • Systemy odzyskiwania i zarządzania wodą deszczową
  • Zdrowe i bezpieczne drzewa przydrożne
  • Parki kieszonkowe
  • Karty informacyjne do standardów ochrony drzew w inwestycjach we Wrocławiu
  • Wprowadzanie pnączy do miast
  • Jaworzna pomysł na bezpieczne i zielone drogi
  • Zimowe utrzymanie dróg a zieleń

W programie m.in.:

O FORUM

Zapraszamy do udziału w Forum Zielona Autostrada - tym razem w wersji on-line.

Organizatorem wydarzenia jest miesięcznik „Zieleń Miejska”

Tematem wiodącym kolejnej edycji Forum będzie zieleń przyuliczna. Wśród zagadnień, poruszonych przez zaproszonych przez nas specjalistów, m.in.: systemy racjonalnego gospodarowania wodą deszczową, interwencje w sprawie drzew przydrożnych, pomysł Wrocławia na ochronę drzew w ramach inwestycji, przegląd gatunków pnączy polecanych do miast a także sukces parków kieszonkowych.Serdecznie zapraszamy do udziału!


Prelegenci

adwokat, członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu

Wojciech Januszczyk

architekt krajobrazu, Fundacja Krajobrazy, Instytut Architektury Krajobrazu KUL

Sara Til Dąbrowska

Grzegorz Falkowski

Przedstawiciel

Związek Szkółkarzy Polskich

Zarząd Zieleni Miejskiej

we Wrocławiu

Marek Piwowarski

Fundacja EkoRozwoju

dr inż. Aleksandra Gierko

architekt krajobrazu

Przedstawiciel

Tomasz Tosza

Zakład Zieleni Miejskiej

w Katowicach

Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie

Park kieszonkowy

Wojciech Januszczyk

Pomysłodawcą prelekcji jest Wojciech Januszczyk - prezes Fundacji Krajobrazy. Park kieszonkowy powstał w 2018 r. na terenie Modelowej Rewitalizacji Lublina. Celem realizacji projektu było nie tylko stworzenie ogólnodostępnej przestrzeni w obrębie Modelowej Rewitalizacji Lublina, ale także nadanie nowych funkcji terenom zieleni. Zielona Sala Wykładowa to przestrzeń zawierająca w sobie funkcje wystawienniczą, prelekcyjną i wykładową, warsztatową, a także jest przestrzenią, która może służyć projekcji filmów. Obecnie w przestrzeni ZSW w sezonie wiosenno-jesiennym odbywają się liczne spotkania, warsztaty artystyczne, czy też wystawy dzieł.

Co w programie?

Architekt krajobrazu, pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Architektury Krajobrazu KUL, współwłaściciel pracowni projektowej Garden Concept Architekci Krajobrazu, Inspektor Nadzoru Terenów Zieleni i biegły sądowy.Konsultant ds. architektury krajobrazu NIAiU. Prezes Fundacji Krajobrazy. Pomysłodawca pierwszej

w Polsce Zielonej Sali Wykładowej. Jako ówczesny prezes ogólnopolskiego Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu w 2008 r. sygnował przystąpienie Polski do Ogólnoświatowej Federacji Architektury Krajobrazu (IFLA). Wraz z zespołem Garden Concept zdobył szereg nagród w konkursach dotyczących przestrzeni publicznych i komercyjnych. Twórca „Ogrodu Snu” zrealizowanego w ramach wystawy „Zieleń to Życie” wspierającego działania Fundacji Ewy Błaszczyk „AKOGO?”. Uczestnik kolejnych edycji Festiwalu Ogrodów

w Bolestraszycach, gdzie tworzy autorskie realizacje ogrodów pod cyklicznym tytułem „Protest Garden”, zwracając uwagę społeczną na współczesne problemy związane z przestrzenią i krajobrazem kraju.

W swoich działaniach komercyjnych kieruje się autorską ideą: „Ogród to też dom.”, wskazując na funkcjonalny i równoprawny charakter przestrzeni przy domach jednorodzinnych.

dr inż. Aleksandra Gierko

Absolwentka architektury krajobrazu na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, stopień doktora zdobyła na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej, broniąc pracy „Wybrane aspekty rekultywacji terenów podmokłych w kontekście pól irygacyjnych Wrocławia”. Pracuje w Katedrze Architektury Użyteczności Publicznej, Podstaw Projektowania i Kształtowania Środowiska Wydziału Architektury PWr. Prowadzi badania w dyscyplinie architektura i urbanistyka, skupiając się na zagadnieniach związanych z błękitną i zieloną infrastrukturą w adaptacji miast do zmian klimatu.

Błękitna infrastruktura w miastach jako element adaptacji do zmian klimatu

Prognozowane zmiany klimatu w przypadku opadu na terenie Polski nie wskazują na potencjalne, znaczne zwiększanie się jego ilości. Przewiduje się natomiast zmiany wzorca opadów - coraz częściej będą występowały deszcze nawalne na zmianę z długimi okresami suszy. Jednocześnie na obszarze miast zauważalna jest tendencja do zabudowy kolejnych powierzchni, które jeszcze niedawno pozwalały na infiltrację wody deszczowej w głąb ziemi. Współistniejące trendy skłaniają do poszukiwania rozwiązań pozwalających na retencjonowanie wody opadowej w miastach - zarówno w skali dużej, jak i niewielkiej. Badania pokazują, że woda deszczowa zatrzymana na dłużej w miejscu opadu może wpływać pozytywnie na klimat lokalny.

Grzegorz Falkowski

Specjalista w zakresie szkółkarstwa roślin ozdobnych oraz odmianoznawstwa, absolwent Wydziału Ogrodniczego warszawskiej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Studiował w Grecji, odbył staże zawodowe i naukowe, m.in. w Royal Botanic Gardens Kew w Londynie oraz w jednostce naukowej United States Department of Agriculture w Corvallis w USA. Przez 7 lat pracował naukowo w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach. Autor publikacji naukowych oraz licznych artykułów popularyzujących wiedzę o roślinach, autor i redaktor opisów roślin zamieszczanych na stronach internetowych www.zszp.pl oraz www.e-katalogroslin.pl. Podróżnik i fotograficzny „łowca” roślin, od 20 lat tworzy prywatny ogród na Podlasiu. Członek Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego. Swoje pasje łączy z wykonywanym zawodem.
Od 2012 r. pracuje dla Związku Szkółkarzy Polskich na stanowisku dyrektora wykonawczego.

Dobór pnączy do inwestycji miejskich oraz drogowych.

Charakterystyka wysokiej jakości materiału szkółkarskiego

Bohaterem prelekcji będą pnącza – rośliny przydatne do stosowania w terenach zurbanizowanych oraz polecane do obsadzania ekranów akustycznych w Polsce. Zaprezentowane zostaną najcenniejsze gatunki

i odmiany pnączy, omówione ich właściwości i funkcje. Uczestnicy prelekcji dowiedzą się w jaki sposób opisać

i określić jakość zamawianego materiału szkółkarskiego oraz porównywać oferty pod kątem jakości i ceny.

Sara Til Dąbrowska

Adwokat, członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu. W ramach prowadzonej praktyki zajmuje się kompleksową obsługą procesów inwestycyjnych z branży budowlanej. Od lat zaangażowana w tematykę architektury krajobrazu i zagospodarowania terenów zieleni. Współpracuje z organizacjami branżowymi

w całej Polsce, w tym z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Twórców Ogrodów i Fundacją Krajobrazy. Prowadzi szkolenia i wykłady branżowe, w ramach których przybliża uczestnikom praktyczną wiedzę z zakresu obowiązujących przepisów oraz praktyki nadzoru, prowadzenia działalności gospodarczej i rozwiązywania sporów pojawiających się na gruncie projektowania i wykonawstwa terenów zieleni. Od lat współpracuje

z magazynem „Zieleń Miejska”.

Marek Piwowarski

Twórca i pierwszy dyrektor Zarządu Zieleni m.st. Warszawy, w latach 2016-2019. Autor programu milion drzew dla Warszawy i Zielone Ulice Warszawy oraz wielu projektów modernizacji i budowy nowych parków w Warszawie. Inicjator Warszawskiej Polityki Ochrony Drzew. W latach 2006-2019 Pełnomocnik Prezydenta Warszawy ds. Wisły i autor programu rewitalizacji Wisły Warszawskiej. Program objął kilkadziesiąt projektów inwestycyjnych o wartości ponad 400 mln zł, w tym zagospodarowanie bulwarów warszawskich, budowę portu i kilku przystani, budowę plaż, ścieżek rowerowych i biegowych o łącznej długości ponad 60 km, statków

i przystani pływających, kilku projektów kubaturowych oraz kilkunastu projektów zagospodarowania terenu. Nagrodzony za te działania wieloma nagrodami, w tym złotym krzyżem zasługi RP za ochronę i kształtowanie krajobrazu. Od roku 2019 współpracownik Fundacji Ekorozwoju i Instytutu Drzewa.

Patronat medialny

Patronat branżowy

Kontakt

Organizator:


Miesięcznik Zieleń Miejska

e-mail: m.lukaszewicz@abrys.pl

M: +48 728 971 345


Promocja w ramach wydarzenia:


Agnieszka Orlikowska

e-mail: a.orlikowska@abrys.pl

M: +48 539 549 447


Dorota Szypulska

e-mail: d.szypulska@abrys.pl

M: +48 784 001 819

Informacja o terminie

Chcę poznać termin wydarzenia

15:00 - 17:30

Topic Sessions

Most of the value comes out of discussions. You will have a chance to join 20 discussions about MarTech topics such as: Social Media Monitoring, SEM, Landing Pages, Data Scrapping, Email Marketing....

WHAT OTHER SAY?

A few sentences about your product. How it help tosolve clients' problems.It should convince the unconvinced. No fake quotes or photos!

Your Customer Name

Organization

Your Customer Name

Organization

A few sentences about your product. How it help tosolve clients' problems.It should convince the unconvinced. No fake quotes or photos!

COMPANIES